Etikettarkiv: Studier

Att vara nöjd över en investerad insats

Dags att inför höstterminen sammanfatta mina studietekniker och studietips, för mig själv och alla andra som tittar in. Följande tips är baserat på böcker jag läst och några artiklar i ämnet utbildning. Referenser finns i slutet av denna text.

Grundprincipen är att vara nöjd över en investerad insats när jag har studerat. Det är till min fördel om studier inte handlar om självkritik och ångest. De gånger jag har associerat min identitet med en form av prestation har jag i efterhand upplevt det som onyttigt. Tänk positivt är tumregeln.

Det finns perfektionism och det finns ett hälsosamt sökande efter högsta klass. Perfektionism kan handla om att (i) vara motiverad av rädslan att misslyckas, (ii) en känsla av plikt, (iii) att vara driven till att bli nummer ett, (iv) att du måste kämpa för självaktning, (v) du ser dig själv som en dålig människa om du inte uppnår viktiga mål och (vi) du måste vara en stark person och klara de svåra utmaningarna. Ett hälsosamt sökande efter högsta klass kan istället vara (i) entusiasm, (ii) en uppskattning av den kreativa processen, (iii) du har en villkorslös självaktning, (iv) du inser att ingen kan göra succé hela tiden, att misslyckas är att växa och (v) du vågar öppna upp dig och berätta för andra om de utmaningar du inte klarade av.

Uppskjutarbeteende (eller prokrastinering) har jag löst bäst med två av dessa fyra tillvägagångssätt: (a) Skriv ner en aktivitet som du ideligen skjuter upp. Skriv ned, från en skala 0 till 100, hur kul du anser att denna aktivitet kommer vara vid utförande. Skriv vilken tid du ska utföra aktiviteten och hur länge. Efter att du utfört aktiviteten, skriv ned från en skala 0 till 100 hur kul aktiviteten faktiskt var. Du kommer kanske då se att du uppfattar aktiviteten som tråkigare än vad den faktiskt är. (b) Inse att handling leder till mer handling. Du måste inte studera 1 timma. Du kan studera 10 minuter, och sen se om du vill fortsätta. Till slut kanske det blir 1 timma. (c) Gör en studieplan varje vecka. (d) Skriv upp fördelarna och nackdelarna med att studera ett visst ämne. Om fördelarna överväger nackdelarna kanske du blir motiverad att studera. Överväger nackdelarna fördelarna, bör du fundera på om du tycker om vad du studerar.

För mycket uppskjutarbeteende kan i slutändan leda till panik. Det finns en teknik att hantera panik på som jag beskriver kortfattat: Skriv upp allt du behöver göra. Rangordna från viktigast till mindre viktigast. Skriv ner när du ska börja med det viktigaste, och hur länge (till exempel en kvart). Gör så för näst viktigaste, näst näst viktigaste, och så vidare. Använd nu tiden till att studera. Efter det, var nöjd över din insats, du har kämpat! Ta en paus och sen kan du göra detta igen om du fortfarande inte känner dig trygg i din situation. Detta tips får tas med en nypa salt, alldeles för mycket panik som leder till sömnsvårigheter bör tas på ett större allvar än kortsiktig panik inför studier.

Jag ska nämna att uppskjutarbeteende är ett problem för de som skjuter upp saker de faktiskt tycker om. Skjuter du upp något som du inte gillar kan det vara bra att fundera på hur du ska avsluta fullständigt med det du skjuter upp.

Nu över till några studietekniker. Det finns många olika sätt att studera på. Läsa, lyssna på föreläsaren, anteckna, summera, skriva minneslappar, diskutera, med mera. Det går att experimentera med sig själv angående detta. ”Vilka studietekniker passar mig?”, ”vilka tar jag mig framåt med?”, etcetera. Forskare har just experimenterat om svaren på liknande frågor och en sammanställning av olika studietekniker fann att de viktigaste strategierna är (1) att fördela studieaktiviteter över tid (och undvika att komprimera allt kursmaterial till en vecka) och (2) öva på problem (skriv egna, lös lärarens, etcetera). Andra positiva studietekniker var (3) att förklara det du studerar i dina egna ord, (4) förklara varför något givet faktum är sant och (5) vissa memoreringstekniker. Strategier som inte ansågs effektiva var: summera, understryka och läsa om kurslitteraturen.

Jag implementerar även (6) läsning för översikt, vilket betyder att jag skumläser på en till två timmar hela kursboken före tentamen och gör en minneskarta över hur olika koncept hänger samman. Förutom det är det värdefullt att studera i block och ta pauser: (7) studera 50 minuter och ta 10 minuter paus, och att (8) börja med de viktigaste uppgifterna först. Det kan vara bäst att använda pauserna till att inte göra något som stressar upp en, till exempel sociala medier. Jag minns nu även en sista teknik som Björn Liljeqvist lärt mig: (10) ett bra sätt att repetera är att studera det en stund, vänta 10 minuter, och repetera, sen vänta 1 timma, och repetera, sen vänta en dag, och repetera. När vi kommer tillbaks till materialet om och om igen, minns vi det bättre än om vi satt med materialet konstant.

Dessa studietekniker är helt fantastiska! Jag älskar att lära mig matematik och filosofi. Det är så härligt när jag kan göra det mer effektivt och alltid med hänsyn till mitt eget välmående.

Det känns även viktigt att ha någon metod för effektiv problemlösning när vi väl studerar. 1945 skrev matematikern George Pólya How to Solve It som handlade om just problemlösning. Sedan dess har boken blivit hyllad som en klassiker, av både matematiker och de som studerar mänsklig problemlösningsförmåga. Pólya rekommenderar att vi följer fyra steg: (1) Förstå problemet. Vad betyder de ingående orden? Vilket ämne rör det sig om? Vilka är de essentiella aspekterna av problemet? (2) Gör en plan för att lösa problemet. Liknar det något annat problem du stött på förr? Vilka metoder tenderar att vara användbara för dessa liknande problem? Vilka tankeverktyg kan du använda för att lösa problemet? (3) Utför planen genom att försöka lösa problemet med de metoder du bestämt dig för. Utför planen noggrant. (4) Titta tillbaks på din lösning. Kan den göras bättre? Löser det problemet?

Slutligen är det viktigt att må bra och träna. Att träna har varit ett ämne för sorg för mig i tre år av kroniska spänningsproblem. Nu när jag lyckats bättre komma åt mina problem, via mycket professionell hjälp, har jag kunnat börja löpa igen den senaste tiden, och så skönt och uppfriskande det är!

Jag tycker slutligen om att balansera livet. Att inte ägna all tid åt en sak, som att träna eller läsa. Då jag studerade matematik läste jag filosofi på min fritid, och det har fått positiva effekter, för nu studerar jag filosofi! Älskar även film (vilket en större del av min blogg handlar om), så en japansk filmrulle från 1960-talet får nästan alltid mitt hjärta att älska igen.

Noterar även att nu på senare tiden har stoicism kommit att användas i kognitiv beteendeterapi. Stoicism är en filosofisk livsåskådning från antika Grekland. Det handlar, mycket kortfattat, om att träna egenskaper som man anser vara dygder så att man kan sprida mer glädje till världen och människorna. Det kan vara givande att använda stoisk mindfulness morgon och kväll. På morgonen kan man tänka över följande: (a) vad man tänker göra på dagen, (b) vilka dygder man vill träna, (c) vilka hinder man kanske möter och hur man tar sig över dem. På kvällen kan man tänka på: (i) hur har min dag sett ut, (ii) vad har jag gjort mindre bra och hur hade jag istället kunnat göra och (iii) vad kan jag vara nöjd med idag. Du mediterar i ungefär en kvart. Detta skiljer sig ganska avsevärt från buddhistisk mindfulness, mer finns skrivet i en referens nedan.

1. Om uppskjutarbeteende: The Feeling Good Handbook av psykatrikern David Burns. Otroligt uppskattad bok om depression, ångest och mer. Har blivit vetenskapligt jämförd med andra terapiformer som samtal och medicinering, och har stått sig ganska väl. Boken är tjock och handlar om mycket.

2. Om studieplan och panik: How to Study for a Mathematics Degree av Lara Alcock. Extra läsvärd för de som studerar grundläggande kurser och lätta avancerade kurser i matematik.

3. Mer om att studera: Plugga smart och lär dig mer! av Björn Liljeqvist. Fantastisk bok som jag läste för tre år sedan, som en ung universitetsstudent.

4. Om studietekniker: 10 Highly Effective Study Habitshttp://psychcentral.com/lib/top-10-most-effective-study-habits/000599?all=1, och 2 Important Strategies for Effective Studyinghttp://psychcentral.com/blog/archives/2013/02/08/2-important-strategies-for-effective-studying/. Båda är skrivna på den renommerade sidan PsychCentral. Här finns mycket att läsa. Källor hämtade 2014-08-08.

5. Mer om studietekniker: Effective reading and note-takinghttp://web.mit.edu/uaap/learning/study/reading.html. Källa hämtad 2014-08-08.

6. Om stoicism: Stoicism todayhttp://blogs.exeter.ac.uk/stoicismtoday/. Mycket värdefull blogg om stoicism skrivet av flera akademiker i olika universitetsämnen (historiker, filosofer och psykologer, bland andra). Skriver mycket om att tillämpa stoicism i den moderna vardagen. Källa hämtad 2014-08-08.

7. Om problemlösning: How to Solve It av George Pólya. Välkänd bok om problemlösning i allmänhet och matematisk problemlösning i synnerhet

Annonser